Bygglov för Citybanan bordläggs

Stadsbyggnadsnämnden bordlägger idag Banverkets bygglovsansökan för Citybanan. Bakgrunden är samtal mellan staden och Banverket om hur ingreppen och störningarna under byggtiden kan minskas ytterligare. Sedan tidigare har staden tillsammans med Banverket lyckats stryka en arbetstunnel i Vasastan ur projektet.

– Citybanan är ett av vår tids viktigaste infrastrukturprojekt. Med banan på plats är Stockholm väl rustat för framtiden. Men det är oerhört viktigt att byggtiden blir så kort som möjligt och att de ingrepp som görs i Stockholm blir så små som möjligt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

– Förhoppningen är att minimera olägenheterna för de kringboende. Dagens beslut innebär att tid ges för ytterligare samtal mellan staden och Banverket och att ett nytt bygglov kan ges runt årsskiftet, säger Kristina Alvendal.