Brommas första barnbänkar invigda

Idag invigde stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) de första barnbänkarna i Bromma. De färglada bänkarna ingår i en ny lekfull skolmiljö runt Ålstensskolan och blev direkt uppskattade av skolans elever. Totalt kommer det att placeras ut 34 barnbänkar över hela stadsdelen.

– Barn och unga ska känna att parker och gator tillhör dem i lika stor utsträckning som vuxna. Därför är jag glad över att få inviga de första barnbänkarna i Bromma. Totalt kommer 200 barnbänkar att sättas upp i hela Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Arbetet med att ta fram bänkarna har bedrivits tillsammans med skolans 600 elever. I Bromma ska det totalt placeras ut 34 barnbänkar. Förutom vid Ålstensskolan ska de finnas i Parkleken Blacken, Båtmanstorpet, Kratsbodaparken, Höglandstorget, och Ängbybadet.