Beslut om Gösta Bohmans plats

Kommunfullmäktige har beslutat att hedra Gösta Bohman med en plats på Östermalm. Platsen mellan Karlaplan och Fältöversten får namnet Gösta Bohmans Plats.

Gösta Bohman (1911-1997) föddes i Stockholm och verkade för stadens utveckling som direktör för Stockholms handelskammare och sedermera riksdagsledamot. Gösta Bohman var partiordförande för moderaterna mellan 1970-1981 och minister i de borgerliga regeringarna 1976-1981. Förslaget om namnsättning efter Gösta Bohman väcktes i en motion av fullmäktiges ordförande Bo Bladholm (M).