Beslut om 741 nya bostäder i Stockholm

I går fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om 741 nya bostäder i Stockholm.

– Jag är mycket glad över att kunna medverka till det historiskt höga bostadsbyggandet i Stockholm. Igår startade planprocessen för ytterligare 741 bostäder i olika delar av staden. Det är ett bevis på det stora intresse som finns för att skapa Promenadstaden, en sammanhållen, nära och trygg stad, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

90 av de nya lägenheterna planeras i Årsta, 200 i Svedmyra, 210 i Västertorp, 21 i Gamla Enskede, 120 i Liljeholmen och 100 i Nockeby.

– Dessa beslut utgör en bra grund för ett fortsatt stabilt och högt tempo i utvecklingen av Stockholm, avslutar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Stadshusalliansens mål är att påbörja 15 000 nya bostäder under mandatperioden. I april hade 15 802 nya bostäder påbörjats varav mer än 6 400 är hyresrätter.