Beslut idag om 6000 nya bostäder

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om planläggning av 6032 bostäder i hela Stockholm. Det stora antalet nya bostäder visar att intresset att bygga i Stockholm inte mattats av den internationella finanskrisen.

– Jag är mycket glad över att kunna fortsätta det historiskt höga bostadsbyggandet i Stockholm. Att fatta beslut om så många som 6032 nya bostäder på en enskild stadsbyggnadsnämnd är ovanligt och visar att Stockholm står välrustat i tider av internationell lågkonjunktur, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

Stadshusalliansens mål är att påbörja 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Hitintills har 12 000 nya bostäder påbörjats varav över 4 000 är hyresrätter.