Tystnadskulturen brer ut sig

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 23 november 2023.

Kommunerna bryter regelmässigt mot lagen. Fastighetsutvecklarna knyter näven i fickan.
Kristina Alvendal funderar på om det är dags att utforma ett tillsynsansvar så att kommunerna inte längre kan missbruka sin ställning.

Utdrag ur krönikan:

Under alla år i fastighetsbranschen har jag otaliga gånger stött på det faktum att de privata bolagen som bygger och utvecklar en kommun inte vågar opponera sig eller framföra synpunkter på direkta fel som kommunen gör i sin roll som planmonopolist.

Lyssnar man på en del politiska företrädare får man lätt uppfattningen att dessa ”mångmiljardföretag” utnyttjar kommunerna och att de måste stoppas. Den verkliga sanningen är att många privata fastighetsutvecklare ofta hamnar i underläge gentemot kommunerna.

[…]

Det är därför dags att utforma ett tillsynsansvar så att kommunerna inte kan missbruka sin ställning och bidra till både fördyringar och förseningar. Och visst vore det en intressant tanke att om en och samma kommun får ett visst antal fällningar i ett tillsynsförfarande så förlorar den kommunen sitt planmonopol. Lek med tanken! Kanske kan följderna av detta bli större än att ständigt försöka förändra och förbättra delar i lagstiftningen. Då kommer det att finnas ett incitament för byggherrarna och fastighetsbolagen att sluta knyta näven i byxfickan.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.


Kristina Alvendal lämnar över Värtahamnen till Mr. Stockholm

Intervju med Kristina Alvendal, publicerad i Fastighetssverige den 23 februari 2023.


KARRIÄR I sju år har Kristina Alvendal jobbat som operativt ansvarig för Stadsutvecklarna i Värtahamnen – men nu ska hon lämna över stafettpinnen. Fastighetssverige fick en exklusiv intervju med Kristina Alvendal, meriterad fastighetsprofil och samhällsbyggare, om hur resan har varit, vilket som var hennes stoltaste ögonblick och hur hon fick giganter som Castellum, Bonnier Fastigheter och Vasakronan att samarbeta.


Utdrag ur intervjun:

20 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder i en ny stadsdel fram till år 2030. Det var visionen när Stadsutvecklarna i Värtahamnen grundades.
– Vi såg ett behov i en sådan stor stadsutveckling att samla och koordinera arbetet mellan Stockholms stad, Stockholms Hamnar och fastighetsbolagen som redan hade närvaro i området eller hade tilldelats markanvisningar. 2016 fick jag frågan om att leda det arbetet, säger Kristina Alvendal.

Det har gått sju år sedan Kristina Alvendal klev på som operativt ansvarig i bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Hon kom då närmast från en tjänst som vd för Airport City Stockholm, ett bolag som arbetar med att utveckla en levande stad med alla fördelar som närheten till Stockholm Arlanda Airport, järnväg och motorväg skapar för människor och företag. Med sin bakgrund som bostadsborgarråd och ordförande för Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder har Kristina Alvendal blivit en fastighetsprofil. Hon har även blivit uppmärksammad för översiktsplanen Promenadstaden, som hon initierade under sin tid som stadsbyggnadsborgarråd för Moderaterna 2008–2010. Sammanlagt har hon arbetat med samhällsbyggnadsfrågor i 32 år. Utöver rollerna som vd och politiker har hon varit styrelseledamot och rådgivare för en rad olika bygg- och fastighetsbolag.

Initiativet till Stadsutvecklarna i Värtahamnen kom bland annat från Bonnier Fastigheter som markanvisades 70 000 kvadratmeter kontorsyta i området 2016. Då hade Stockholm länge haft ambitionen att utveckla Värtahamnen som är en del av Norra Djurgårdsstaden, men det var först när Stockholms Hamnar flyttade sin containerterminal i Frihamnen till Nynäshamn som det faktiskt kunde bli något av Värtahamnen, menar Kristina Alvendal.
– Det blev tidigt tydligt att det krävdes att fastighetsbolagen gick samman i ett så stort område som Värtahamnen är för att det skulle bli en samverkan och så småningom en levande stadsdel – inte minst för att undvika att varje bolag jobbar på sin egen kant med sina projekt, vilket brukar få som resultat att områden blir spretiga och opersonliga, säger hon.


Läs gärna hela intervjun genom att klicka här.


De arga männen får inte bli fler

Kristina Alvendal.

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 29 september 2022.

KRÖNIKA | Stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal om konflikten mellan stad och land och möjligheterna som kan dyka upp om eftersatta områden behandlas på rätt sätt.

Utdrag ur krönikan:

Resultatet av det nyligen genomförda valet visade tydligt att många arga män på landsbygden inte ser sig vare sig sedda eller lyssnade på. Det i sin tur skapar förstås ännu mer känslan av frustration och aggression för dem som känner så. De flesta vill då hitta en syndabock eller någon som bekräftar ens upplevda situation. Det tenderar att bli ett allvarligt samhällsproblem. Men hur vanligt är det att bortse från sitt eget ansvar i utformandet av sitt mående och sina livsval? Till stor del är man ju sin egen lyckas smed.

Sedan en tid tillbaka finns en tydlig trend av att många unga kvinnor lämnar landsbygdens avfolkningsorter till förmån för större städer. Det som ofta lockar är utbildning, jobb, framtidstro och viljan att gå vidare i livet. Varför det är så stor skillnad i valen mellan könen hoppar jag över att spekulera i just i denna krönika. Det som är intressant och olyckligt är dock att stad och landsbygd blir mer och mer främmande för varandra och det i sin tur gör att våra värderingar och drivkrafter snart skiljer sig lika mycket åt som om vi bodde på olika sidor av jordklotet.

Det för också med sig att vi som ser oss som samhällsbyggare gärna koncentrerar våra insatser till de orter som präglas av framtidstro och tillväxt. Där krävs inte så mycket extra insatser. Men skall man vara krass kan det finnas mer att vinna på att vända utvecklingen i delar av landsbygden än att satsa på redan attraktiva marknader.
[…]

Vi är ju som sagt vår egen lyckas smed och vad är väl bättre än att bidra till att bredda vår egen marknad genom att skapa fler attraktiva platser i Sverige. Det skulle bidra till framtidstro, lägre brottslighet, ökat antal arbetsplatser, mer service och framför allt färre arga män, som redan har blivit ett växande samhällsproblem.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.


Vem bygger bäst stad? Stadsutvecklarna grillar Stockholms största partier

Dennis Wedin (M) och Emilia Bjuggren (S), samt Kristina Alvendal. Bild: Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Artikel publicerad i ByggaStockholm 8 september 2022.

”Stockholm ska växa i harmoni med närområdet. Staden ska växa på ett ansvarsfullt och vackert sätt – det handlar inte bara om att bygga efter kvantitativa mål.”
– Dennis Wedin (M)


”Vilka ska kunna bo i vår stad? Just nu är det fler som flyttar från stan än in, många för att man inte har råd att bo i Stockholm. Vi måste bygga fler bostäder och hyresrätter med lägre hyror så att man har en instegschans.”
– Emilia Bjuggren (S)

Inför valet sänds ett specialavsnitt av podcasten Stadsutvecklarna där tempen tas på Stockholms ledning och opposition i en spännande och tankeväckande stadsbyggnadsdebatt – här sätts fingret på särskilt brännande stadsbyggnadsfrågor när makten i stadshuset ska vinnas.
Bland annat debatteras hur staden kan undvika att samhällsviktiga idrottsytor försvinner när bostäder ska byggas, Bromma flygplats framtid och ifall Östlig förbindelse ska bli verklighet. Självklart grillas också politikerna till att svara på om en förlängning av Spårväg City till Värtahamnen och Ropsten blir ett vallöfte!

I specialavsnittet debatterar Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, och Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt oppositionsledare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Exploateringsnämnden. Debatten modereras av Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

– Vi är nu mitt inne i valrörelsens slutspurt och det är dags att lyfta de brännande stadsbyggnadsfrågorna i podden Stadsutvecklarna. På senare tid har det varit mycket fokus på den klimatsmarta staden, men med debatten vill vi också ha svar på hela hållbarhetsperspektivet, exempelvis hur vi bygger socialt hållbara stadsdelar som Värtahamnen planeras att bli, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här.


Sofia Malmsten – Årets Unga Fastighetskvinna 2022

Kristina Alvendal, Elina Lind Jörgensen, Sofia Malmsten, Nickie Excellie, Caroline Arehult och Biljana Pehrsson. Bild: Axel Ohlsson

Artikel skriven av Axel Ohlsson och publicerad i FastighetsSverige 8 september 2022.

Årets Unga Fastighetskvinna 2022 har korats. Årets vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen är Sofia Malmsten, vd och grundare av Parametric Solutions.

Utdrag ur artikeln:

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Caroline Arehult, ger följande motivering till vinnaren:
”Årets Unga Fastighetskvinna utmanar på fler än ett sätt.
Redan under utbildningen började hennes intresse för det som just nu påverkar vår samtid, de flesta branscher och som många vill lära sig mer om.
Tidigt insåg hon att tvärvetenskapliga och nytänkande kopplingar mellan teknik och områden som arkitektur, digitalisering, samhällsplanering och hållbar utveckling är av avgörande betydelse för att påverka och modernisera fastighetsbranschen.
I sina olika roller har hon samlat kunskap och kontakter både nationellt och internationellt. Detta har lett till att hon redan fått en rad utmärkelser inom bland annat innovation och start up.
Årets Unga Fastighetskvinna är en verklig förebild genom att både äga bolag och implementera nya affärsmodeller i en traditionell bransch. Vi har bara sett början på framtidens bedrifter för Årets Unga Fastighetskvinna 2022.
Årets Unga Fastighetskvinna 2022 är Sofia Malmsten, vd och medgrundare till Parametric.”


Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här.