ALVENDAL OM BILLIGA DRÖMBOENDEN OCH DEN SNEDVRIDNA BOSTADSDEBATTEN

Kristina Alvendal och illustration: Bricknova 

Artikel skriven av journalist Nicklas Tollesson publicerad i Fastighetssverige den 23/6 juni 2021 

Kristina Alvendal går in i en nischad bostadsutvecklare som utvecklar ”vanliga människors drömboenden till överkomliga priser”. – Många människor har en villadröm, det borde vara en större fråga i bostadsdebatten. Här har kommunerna ett stort ansvar, säger hon.


En längre intervju med Kristina Alvendal finns att läsa för prenumeranter här.