Ågesta Ridskola rustas för 40 miljoner kronor

Ågesta Ridskola ska rustas upp och anpassas till funktionshindrade och få en modern energianläggning. Fastighetsnämnden fattar beslut om upprustningen den 3 februari.

– Vi vill göra en rejäl upprustning av Ågesta Ridskolas lokaler. Med satsningen på 40 miljoner skapas en modern anläggning som tillgänglig för alla. Att anpassa Ågesta för funktionshindrade är mycket viktigt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Satsningen innebär en investering i en biobränsleanläggning som ska värma ridskolan. Detta innebär en viktig och stor modernisering, säger Kristina Alvendal.