500 nya naturnära bostäder i Larsboda strand

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att ta fram detaljplaner för 500 bostäder i stadsdelarna Larsboda och Farsta. En större andel småhus än tidigare innebär en anpassning till den befintliga bebyggelsens skala och till platsens naturvärden.

– Det ska inte vara så att den som vill bo i småhus måste flytta från Stockholm. Idag saknar i synnerhet södra Stockholm plats för familjer som vill leva på den egna täppan med det lilla huset, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Jämfört med det förslag som visats i programsamrådet kommer nu platsens befintliga värden att behållas och tas tillvara bättre. De områden med ekar som finns kommer att bevaras och över hälften av de campingstugor som tidigare föreslogs försvinna kan sparas.

– I den nya stadsdelen kommer flerfamiljshus och enfamiljshus att blandas, samtidigt som de rekreativa och ekologiska värdena behålls. Den nya bebyggelsen kommer att vara väl inpassad i naturen och får ett fint sjönära läge. Larsboda strand kommer att bli en spännande stadsdel med unika kvaliteter, avslutar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).