3333 påbörjade lägenheter 2008

Förra året på börjades 3333 nya lägenheter i Stockholm enligt nya siffror från stadens statistikkontor (USK). Det är ett starkt resultat som ligger väl i linje med stadens planering. Totalt har 12 000 lägenheter påbörjats sedan maktskiftet. Målet om 15 000 nya bostäder vid utgången av 2010 ligger därmed nära.

– Bostadsbyggandet är mycket starkt i Stockholm. Trots svag konjunktur är det mycket viktigt att hålla byggandet igång. Jag är stolt över att kunna presentera så här goda siffror, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– För att hålla en fortsatt hög byggtakt har Alliansen fattat beslut om en särskild byggoffensiv med lägre markpriser för nya hyresrätter, kortare plantider och en satsning på ytterligare sex miljoner kronor för fler planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret, säger Kristina Alvendal (M).