237 miljoner kronor mer till polisen

Polisen i Stockholms län får ett tillskott med 237 miljoner kronor för 2009 jämfört med föregående år. 700 nya poliser tillkommer i länet fram till 2010 och fler mobila poliskontor föreslås. Det är huvuddragen i polisens budget för 2009. Totalt omfattar budgeten 4,4 miljarder kronor.

– Den nya budgeten innebär en stor satsning för att öka vardagstryggheten i länet. Med mer resurser till polisarbetet kan vi fortsätta att anställa fler poliser och skapa ytterligare mobila poliskontor, säger Polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (m).

– Detta stämmer väl in i det nationella målet om 20 000 nya poliser fram till år 2010. På de platser där de mobila poliskontoren idag finns har brottsligheten minskat med 30 procent. Med en stärkt närvaro i det offentliga rummet kommer länet att bli tryggare, säger Kristina Alvendal.