Telefonbolagen slukar polisens resurser

Polisens kostnader för telefonspårning ökar och kan till och med överstiga en halv miljon kronor i en enskild brottsutredning. Risken finns därmed att polisen inte anser sig ha råd att samla in all viktig information som behövs för att lösa ett brott. Med anledning av det kräver nu polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M) en förändring och skriver därför ett öppet brev till telefonbolagen.

– Telefonbolagen borde vara skyldiga att tillhandahålla uppgifter till polisens brottsutredningar gratis. I dagsläget kan det handla om kostnader på över en halv miljon kronor för polisen i samband med en enskild brottsutredning. Det är inte rimligt att telefonbolagen slukar polisens resurser, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Bakgrund
Polisen kan hämta hem listor från telefonbolagen med stöd av lagen om elektronisk kommunikation. Telefonspårning används vid utredningar av grova brott med minst 2 års fängelse i straffskalan. Utredarna beställer telefonlistor från de olika telefonbolagen för att få information om spårning från master, när telefonen sätts på, var telefonen sätts på och vilka nummer som rings.

Polisen debiteras per spårning och priserna varierar kraftigt mellan telefonbolagen. Hos Telia Sonera kostar exempelvis en lista på 10 dagar 1800 kr. För ytterligare info betalar polisen 1000 kr för fem dagar. Trafik över basstationer kostar 2400 kr/dygn.

I Finland är operatören är skyldig att lämna ut telefonlistor kostnadsfritt till polisen. I Sverige tar telefonbolagen ut höga kostnader för detta, ett enskilt ärende kan kosta flera hundra tusen kronor.