20 000 byggjobb förlorade med rödgrön bostadspolitik

Rödgrön bostadspolitik i Stockholm skulle leda till 20 000 färre byggjobb. Det visar statistik från SCB och Bygganalys. De rödgröna har sedan förra valet, var för sig eller tillsammans röstat nej till 7 948 av de bostäder som byggs i Stockholms stad. Det motsvarar 19 597 arbetstillfällen.

– Ett kraftigt byggande leder både till att fler kan få en egen bostad och att fler jobb skapas. Därför skulle rödgrön bostadspolitik slå mycket hårt mot Stockholm. Nya siffror från SCB visar att uppemot 20 000 jobb skulle försvinna med de rödgröna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Enligt SCB och Bygganalys krävs 2,4 årsarbetskrafter för att bygga en lägenhet i ett flerbostadshus. För ett småhus gäller 3,1 årsarbetskrafter. De rödgröna har var för sig eller gemensamt röstat nej till 7203 lägenheter och 745 småhus. Det innebär att 19 597 arbeten förlorats med de rödgröna.

– Alliansen har sedan förra valet fattat beslut om 17 000 nya bostäder. Hälften av dessa är de rödgröna emot. Vilket besked ger de rödgröna till alla de som bor hemma eller jobbar i byggindustrin, undrar Kristina Alvendal (M).

Moderaternas undersökning av samtliga bostadsbeslut i Stadsbyggnadsnämnden sedan förra valet visar att de rödgröna, var för sig eller tillsammans, röstat nej till 7 948 bostäder.

Rapporten om 20 000 förlorade arbetstillfällen finns här »