188 polisaspiranter till Stockholm

Regeringens satsningar på polisen kommer att märkas framöver i Stockholm. I juni kommer 188 aspiranter till länet och vid nästa möte väntas polisstyrelsen i Stockholms län ta beslut om att öppna ytterligare ett nytt poliskontor.

– Alliansregeringens rekordstora satsning på polisverksamheten gör att vi nu möjlighet att satsa på Stockholmarnas trygghet! Vi har nu kunnat fortsätta att anställa fler poliser och skapa poliskontor säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Det gläder mig att stockholmspolisen nu har möjlighet att finnas till hands där mycket folk rör sig och med fler poliser och poliskontor ute bland stockholmarna kommer länet att bli tryggare, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Totalt öppnar 12 poliskontor med början efter sommaren och i juni kommer 188 polisaspiranter till Stockholm. Flest får citydistriktet där 51 av aspiranterna kommer att placeras ut efter behov på nya och befintliga stationer och kontor.