188 nya polisaspiranter till Stockholm idag

Idag, måndag, kommer 188 nya polisaspiranter till Stockholms län. Regeringens mål med 20 000 nya poliser i landet fram till 2010 som gör att Stockholm nu kan välkomna ett så stort antal nya poliser. Totalt kommer Stockholms län att få ca 800 nya poliser under mandatperioden 2006-2010.

– Det känns otroligt bra och viktigt att vi får hela 188 aspiranter hit till Stockholm. Den här förstärkningen gör att stockholmspolisen kommer att ha större möjlighet att finnas till hands ute bland stockholmarna och med fler poliser kommer länet att bli tryggare, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Sedan hösten 2007 har antalet studenter på landets alla tre polisutbildningar ökat dramatiskt. Aldrig tidigare har de tagit emot så många polisstudenter som under läsåret 2008. Bakom den ökande antagningen till polisutbildningarna ligger regeringens satsning på 20 000 poliser till år 2010, att jämföra med dagens cirka 18000 poliser.