112 svarar ännu snabbare än målsättningen

Den genomsnittliga svarstiden för 112-samtal är nu nere i 12 sekunder. Det är nästan en halvering sedan i december och till och med tre sekunder snabbare än det mål på 15 sekunder som alliansen i polisstyrelsen satte upp i budgeten för 2010.

– I en akut situation kan varje sekund kännas evighetslång och i december satte alliansen i polisstyrelsen därför upp målet att svarstiden på 112 skulle minskas från i genomsnitt 20 sekunder till 15. Det målet har överträffats redan efter ett knappt halvår – den tid det tar att bli kopplad till rätt person är nere i 12 sekunder, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Stockholmarna ska kunna känna sig trygga med att snabbt bli kopplade till någon som kan hjälpa dem om olyckan är framme eller om de drabbas av brott, säger Kristina Alvendal (M).