Stockholm får klimatsmarta fastigheter

På tisdag fattar Fastighetsnämnden beslut om att satsa 85 miljoner kronor på att minska husens klimatpåverkan genom energieffektiviseringar. Satsningen genomförs under två år och minskar utsläppen med motsvarande 232 bensindrivna bilar eller 89 oljeeldade villor.

– Stockholms stad ska gå först i ledet när det gäller att klimatanpassa våra fastigheter. Nu storsatsar vi för att minska utsläpp och på så sätt i förlängningen spara både miljö och pengar, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Investeringen minskar koldioxidutsläppen med 812 ton, utsläppen av svaveloxid med 412 ton och utsläppen av kväveoxid med 799 ton. När investeringen är genomförd beräknas dessutom stadens kostnader för uppvärmning att sjunka med 4,2 miljoner kronor per år. Bland de åtgärder som ska genomföras finns bl.a. installationer av värmeåtervinning, nya ventilationssystem och effektivare behovsstyrd belysning.